DATE CARACTER PERSONAL

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Organizatorii simpozionului  colectează și prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dispozițiile Regulamentului U.E. 679/2016 (cunoscut sub numele de GDPR), atunci când va înregistrați pentru a participa la simpozion.

Rolul acestei informări este de a explica modul și scopul în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate și de a vă prezenta cum ne asigurăm că vă sunt respectate drepturile dumneavoastră privind protecția personale și respectiv reducere la minim riscurile de accesare sau utilizare neautorizată a acestor date.

Vă rugăm să citiți această informare cu multă atenție!

2. CE DATE FOLOSIM ȘI ÎN CE SCOP LE PROCESĂM?

  1. nume, prenume, domiciliul, locul de muncă și cont bancar în vederea îndeplinirii obligațiilor legate de evidența și taxei de participare la simpozion;
  2. nume, prenume, număr de telefon, adresa de mail, în vederea unei comunicări eficiente în ce privește organizarea simpozionului. Vă putem trimite informații cu privire la program, înregistrarea rezumatelor și despre deadline-urile specifice unor manifestări științifice, locație, etc., dar și legat de invitații care au confirmat prezența, precum și facilitățile de cazare sau evenimente sociale conexe dacă este cazul;
  3. nume, prenume a vă elibera diplomele de participare la simpozion;
  4. nume, prenume, număr de telefon, adresa de mail, în vederea informării dumneavoastră cu privire la alte evenimente de științifice sau cursuri de formare profesională conțină pe care le organizăm

Nu transferam datele dumneavoastră cu caracter personal către alți terți fără acordul dumneavoastră explicit și nu facem publice aceste date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate și procesate de către noi NU sunt transmise terților în scopuri de marketing sau alte scopuri diferite de acela pentru care au fost colectate.

3. CARE ESTE DURATA STOCĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dumneavoastră vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare și aplicăm constant măsuri tehnice și organizatorice de protejare a datelor cu caracter personal care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Datele dumneavoastră sunt stocate într-o baza de date interna, securizata pentru 5 ani pentru a putea pentru respectarea dispozițiilor legale facturare și ordine de plată.

Datele personale colectate și procesate de către noi pot fi considerate ca făcând obiectul unui transfer către o țară terță întrucât folosim serviciul de stocare „cloud” oferit de compania Google care însă oferă garanții de securitate și confidențialitate recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind adecvate în baza sistemului cunoscut drept „scutul de confidențialitate SUA-UE”.

4. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ?

  1. Dreptul la acces. Aveți dreptul de a accesa datele pe care ni le furnizați, de a primi informații cu privire la datele respective, la modul si/sau scopul prelucrării in orice moment.
  2. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării oricăror datele furnizate. O solicitare de acest gen va avea un impact asupra modului în care conlucrăm. De exemplu, daca ne restricționați accesul la adresa email, nu va vom putea informa cu privire la programul final sau invitații care au confirmat prezența.
  3. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a rectifica date incorecte, inexacte sau sa completați datele existente in orice moment printr-un mail la TFB.umfcluj@gmail.com
  4. Dreptul de a fi uitat. Aveți dreptul de a cere ștergerea tuturor datelor cu caracter personal furnizate (cu excepția situațiilor în care stocarea datelor cu caracter personal are un temei legal) fără întârzieri nejustificate din partea noastră.
  5. Dreptul de a vă retrage consimțământul, Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare legitimă.
  6. Dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate si legitime.

Dreptul de a depune o plângere Aveți dreptul de a de a depune o plângere la noi/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate necorespunzător sau nelegal.

5. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA CONCRET DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Va puteți exercita oricare din drepturile sus-menționate precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în legătură cu utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal printr-o solicitare scrisa la adresa de e-mail TFB.umfcluj@gmail.com

Informare GDPR versiunea 1.0 / 01.07.2019