BUN VENIT!

Dragi colegi,

În epoca modernă a medicamentelor numeroase probleme și-au găsit rezolvarea prin dezvoltarea de tehnologii noi de fabricație, prin dezvoltarea de forme farmaceutice moderne coroborate cu evaluarea adecvată a proprietăților acestora prin studii in vitro și in vivo. În acest context, acum, mai mult decât oricând, este nevoie să discutăm despre provocările actuale și viitoare ce pot fi depășite prin utilizarea acestor tehnologii în dezvoltarea unei formulări farmaceutice, cu numeroase avantaje față de variantele tradiționale de încorporare a substanțelor active, precum și despre evaluarea calității produsului finit prin studii biofarmaceutice și de farmacocinetică.

Ediția a XII-a a Simpozionului de Biofarmacie-Farmacocinetică și Industrie Farmaceutică își propune să abordeze teme de actualitate din aceste domenii și să faciliteze un transfer de cunoștințe între specialiști. Acesta reprezintă o continuare a tradiției inițiate de către profesorul Sorin E. Leucuța și vine în completarea formării profesionale continue atât de necesară profesioniștilor care activează în domeniul fabricării medicamentelor. Programul simpozionului din acest an este bazat pe împărtășirea rezultatelor obținute în domeniul dezvoltării farmaceutice, fabricării și evaluării medicamentelor. Prezentările vor pune în evidență ultimele tendințe din aceste domenii, având drept obiectiv atât siguranța pacientului în cursul terapiei cât și maximizarea eficacității terapeutice. 

Este momentul să profităm de multiplele oportunități care ne stau înainte, să explorăm cu curaj potențialul nelimitat al acestor domenii și să facilităm prin efortul și cunoștințele noastre orientarea profesiei de farmacist spre nivelul următor. Vă așteptăm la acest simpozion cu cele mai relevante și actuale aspecte științifice și tehnologice, sperând totodată că  participarea Dumneavoastră va reprezenta o experiență pozitivă, cu mare aplicabilitate în activitatea profesională curentă.

Actuala ediție a simpozionului se desfășoară într-un moment istoric, aniversarea a 100 ani de învățământ medico-farmaceutic în limba Română la Cluj-Napoca.

Vă așteptăm cu drag,

Prof. dr. Laurian VLASE

Prof. dr. Ioan TOMUȚĂ