ISTORIC SIMPOZION ȘI ORGANIZATORI

Istoric Simpozion: Profesorul Sorin E. Leucuța, fondator al cercetării biofarmaceutice și farmacocinetice din România, a inițiat și organizat Simpozionul Național de Biofarmacie și Farmacocinetică, sub egida Societății de Științe Farmaceutice din România, prima ediție având loc la 4 iunie 1982. Spiritul clarvăzător al profesorului Leucuța a intuit potențialul de dezvoltare a Biofarmaciei și Farmacocineticii și prin organizarea acestui simpozion a dorit să faciliteze schimbul de experiență și direcționarea cercetării din acest domeniu. Primele trei ediții au fost organizate la interval de trei ani, în Cluj-Napoca, iar începând cu anul 1990, simpozioanele au fost organizate în cadrul Congreselor Naționale de Farmacie, unde figurau ca simpozioane satelit. În paralel cu pasiunea pentru Biofarmacie și Farmacocinetică, Profesorul Sorin E. Leucuța a fost atras și de un alt domeniu în plină ascensiune și dezvoltare, Tehnologia farmaceutică industrială. Astfel, în 1990 a fondat prima disciplină de Tehnologie farmaceutică industrială din țară, iar de-a lungul anilor, a desfășurat o intensă activitate de cercetare, a publicat numeroase articole, a coordonat mai multe teze de doctorat și a organizat un program de studii de masterat.

Facultatea de Farmacie, din cadrul UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Formarea de specialiști în domeniul medicamentului la Cluj-Napoca are o istorie de aproximativ 150 ani. Misiunea actuală a Facultății de Farmacie este crearea unui mediu educațional şi de cercetare pentru studenți şi cadre didactice, propice comunicării, creativității şi obținerii de performanțe didactice şi științifice ridicate în domeniul medicamentului, construirea unei puternice comunități academice în care să primeze atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor științifice şi didactice în scopul ocrotirii  sănătății. 

Farmacia are tradiție, farmacia e de viitor”.

 

Societatea de Științe Farmaceutice din România, filiala Cluj-Napoca, de-a lungul istoriei sale, a contribuit la stimularea și promovarea cercetării științifice de valoare în mediul academic și profesional clujean. Printre activitățile principale fac  parte sesiunile de comunicări științifice ale cadrelor didactice și simpozioanele organizate de-a lungul anilor, cu adresabilitate profesioniștilor din domeniul farmaceutic dar și medical. Aceste evenimente profesionale au fost și continuă să fie organizate în colaborare cu Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca și cu Colegiul Farmaciștilor din Cluj, scopul comun fiind acela de a contribui la pregătirea profesională continuă și de bună calitate a farmaciștilor și la creșterea prestigiului, în societate, a profesiei de farmacist.

 

Colegiul Farmacistilor din Cluj este un organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de farmacist. Are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de farmacist,  aplicarea legilor şi regulamentelor care reglementează exercitarea profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de farmacist şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul societății.

 

Asociația pentru Inovare și Excelență Farmaceutică este o asociație non profit, fără scop patrimonial, înființată pentru formarea unei comunități științifice menite să contribuie la promovarea și dezvoltarea științelor farmaceutice. Principalele obiective sunt: (1) promovarea și susținerea studenților și tinerilor cercetători cu performanțe deosebite, (2) sprijinirea și promovarea tinerilor de valoare în mediul academic sau industrial, respectiv militarea pentru măsuri eficiente de prevenire a exodului de creiere din România, (3) realizarea de activității de cercetare prin conducerea unor programe sau proiecte de cercetare, (4) facilitarea colaborării și comunicării între mediul academic și industrial, (5) organizarea de evenimente științifice și ridicarea nivelului științific și profesional prin conferințe, seminarii și workshop-uri.