PARTICIPARE CU LUCRĂRI

Trimiterea rezumatelor

Participanții cu lucrări la simpozion sunt invitați să trimită un rezumat al lucrării până la 30 iulie  15 septembrie 2019. (TFB.umfcluj@gmail.com)

Participarea cu lucrări la simpozion se poate face la una din următoarele categorii:

 • conferință;
 • prezentare orală;
 • poster.

Toți autorii vor fi informați cu privire la acceptarea lucrării, precum și asupra modalității de prezentare, până la 30 august  20 septembrie 2019.

Timpul acordat pentru prezentarea unei conferințe este de 30 minute, iar pentru o prezentare orală este de 15 minute. Se recomandă ca posterele să aibă dimensiunile  de 72 x 128 cm.

Rezumatele lucrărilor acceptate și prezentate vor fi publicate într-un supliment al revistei Medicine and Pharmacy Reports.

Autorii sunt rugați să trimită lucrări pe următoarele teme:

 • biofarmacie, farmacocinetică, evaluarea in vitro și in vivo a medicamentului;
 • preformularea și formularea medicamentului;
 • dezvoltarea tehnologică și fabricarea industrială a medicamentului;
 • autorizarea și asigurarea calității medicamentului;
 • dezvoltarea analitică și controlul calității medicamentului.

Rezumatele trebuie redactate în limba engleză, într-un editor de text de tip Microsoft Word sau similar, și   trimise sub formă de fișier doc/docx atașat, la următoarea adresă de  email: TFB.umfcluj@gmail.com

 

Instrucțiuni  de redactare rezumate

Pentru ca lucrările să poată fi acceptate, vă rugăm să țineți cont de următoarele recomandări la redactarea rezumatelor:

 • Titlul lucrării: Times New Roman, 12 puncte, bold, aliniere centrat, maxim 120 de cuvinte.
 • Autorii: prenume, nume; Times New Roman, 12 puncte, aliniere la stânga; autorul prezentator subliniat; autorul corespondent notat cu*.
 • Afilierea autorilor: departament, instituție, oraș, țară; în cazul în care sunt necesare mai multe afilieri, se notează toate afilierile cu cifre arabe scrise superscript; Times New Roman, 12 puncte, italic, aliniere la stânga.
 • Adresa de email a autorului corespondent*.
 • Rezumat: maxim 500 cuvinte (3000 caractere fără spații),  structurat în “Introducere”, “Materiale și   metode”, “Rezultate” și “Concluzii”; Times New Roman, 12 puncte, aliniere la dreapta și la stânga.
 • Cuvinte cheie: între 3 și 5
 • Mulțumiri și referințe (maxim 3, sistem Vancouver): opțional; Times New Roman, 12 puncte, aliniere la  stânga.

Un  model  de  redactare  a  rezumatului  poate  fi   descărcat accesând acest link.